REGULAMIN

Regulamin sklepu


Właścicielem sklepu internetowego jest firma "Virra Krystian Rybicki", dane teleadresowe:

Virra Krystian Rybicki ul. Wybickiego 9; 01-345 Warszawa

I. Składanie zamówień:
1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.virra.pl, drogą e-mail lub telefonicznie.
2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz telefonu. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.
3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

II. Realizacja zamówień:
1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:

  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Sklepu,
  • w przypadku zamówień wysyłanych za pobraniem - 24h od momentu złożenia zamówienia

2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Jeżeli zapłata za dokonany zakup została już wykonana, a zamówiony towar jest niedostępny, nastąpi zwrot wpłaconych środków.
3. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia na dwa sposoby:

  • informując Sklep telefonicznie o chęci rezygnacji z zamówienia
  • przesyłając e-mail z informacją o chęci rezygnacji z zamówienia

4. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
5. Do każdego zamówionego towaru wystawiamy paragon lub fakturę VAT. Paragon lub Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
6. Składając zamówienie klient wyraża zgodę (upoważnia sklep Virra) na przekazanie swoich danych osobowych podanych przy składaniu zamówienia firmie kurierskiej, za pośrednictwem której będzie realizowana dostawa, w ramach niezbędnych do realizacji zlecenia (dostawy).


III. Koszty przesyłki
1. Koszt przesyłki uzależniony jest od rodzaju wybranego sposobu dostawy.


IV. Czas dostawy
1. Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 1 dzień roboczy, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
Przesyłki dostarcza firma kurierska DPD:
- orientacyjny czas dostawy - 1 dzień roboczy od daty nadania.

Realizacja zamówienia ze sposobem zapłaty przedpłata na konto bankowe może być wydłużona o czas potrzebny na zaksięgowanie środków na koncie bankowym. Zwykle jest to dodatkowo 1 dzień roboczy.


V. Płatności
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przelewem bankowym na konto sklepu;

DANE DO PRZELEWU:

Krystian Rybicki

PKO BP nr rachunku bankowego: 16 1020 1185 0000 4302 0294 9220

Rachunek widnieje na białej liście podatników.

-płatność kurierowi przy opcji wysyłki za pobraniem.


3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian

VI. Reklamacje
1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką kurierską pod adres - dane teleadresowe podane wyżej. Nie odbieramy przesyłek nadanych pocztą z odbiorem własnym w punkcie pocztowym.
3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Po uznaniu reklamacji Sklep prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty. Jeśli to nie będzie możliwe, Sklep zwróci pieniądze.

VII. Postanowienia ogólne
1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a firmą Virra Krystian Rybicki. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.VIII. Warunki gwarancji

2 letnią gwarancją objęte są produkty:

Virra Click - dotyczy metalowych elementów, szybkozłączek zatrzaskowych przyciskanych palcem. Inne elementy z systemu Virra Click, jak np. poliamidowe pręty elastyczne nie podlegają gwarancji.

Virra Pro: gwarancją objęte są elementy metalowe: uchwyt głowicy oraz uchwyt wiertarski. W przypadku reklamacji pancerz oraz wał giętki napędowy podlega każdorazowo indywidualnej ocenie przed uznaniem roszczeń gwarancyjnych.

Virra Fire: gwarancją objęte są elementy metalowe: uchwyt głowicy oraz uchwyt wiertarski. W przypadku reklamacji pancerz oraz wał giętki napędowy podlega każdorazowo indywidualnej ocenie przed uznaniem roszczeń gwarancyjnych.

Virra Vent: gwarancją objęte są elementy metalowe: uchwyt głowicy oraz uchwyt wiertarski. W przypadku reklamacji pancerz oraz wał giętki napędowy podlega każdorazowo indywidualnej ocenie przed uznaniem roszczeń gwarancyjnych.

 

12 miesięczną gwarancją objęte są produkty:

Kamera Virra DUO-CAM: Gwarancją objęte są usterki (oprócz uszkodzeń mechanicznych), związane z nieprawidłowym działaniem obiektywów, zanikiem lub nieprawidłowo wyświetlanym obrazem na monitorze, funkcjonalnością przycisków. Akumulator nie polega gwarancji.

Miernik do pomiaru szczelności przewodów: gwarancją objęte jest prawidłowe działanie wszystkich elementów miernika, prawidłowość pomiaru szczelności. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.

Pianownica Virra: gwarancja dotyczy działania pistoletu pianotwórczego oraz zbiornika. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne uniemożliwiające dalsze prawidłowe korzystanie z zestawu pianotwórczego.

 

Nie są objęte gwarancją głowice Virra - są to elementy zużywające się w stopniu zależnym od sposobu użytkowania, rodzaju czyszczonych przewodów, stopnia zabrudzenia oraz umiejętności obsługi głowic przez operatora.

 

Gwarancja obejmująca w/w przedmioty obowiązuje tylko w przypadku ich właściwego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji względem uszkodzonych narzędzi z powodu nieumiejętnego ich stosowania lub z powodu niezastosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi - nie będą uwzględniane. Instrukcje obsługi są umieszczone w formie elektronicznej na stronie www.virra.pl. Na życzenie klienta instrukcję możemy wysłać w formie papierowej.

 

Reklamacje uszkodzonych w trakcie pracy przedmiotów proszę zgłaszać wraz z wypełnionym formularzem dostępnym "TUTAJ - FORMULARZ REKLAMACYJNY" i wysłać z wymaganymi zdjęciami na adres e-mail: biuro@virra.pl.