Regulamin

Regulamin sklepu


Właścicielem sklepu internetowego jest firma "Virra Krystian Rybicki", dane teleadresowe:

Virra Krystian Rybicki ul. Wolska 84/86; Magazyn B; W-5; 01-141 Warszawa

I. Składanie zamówień:
1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.virra.pl, drogą e-mail lub telefonicznie.
2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz telefonu. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.
3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

II. Realizacja zamówień:
1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:

 • w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Sklepu,
 • w przypadku zamówień wysyłanych za pobraniem - 24h od momentu złożenia zamówienia

2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
3. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia na dwa sposoby:

 • informując Sklep telefonicznie o chęci rezygnacji z zamówienia
 • przesyłając e-mail z informacją o chęci rezygnacji z zamówienia

4. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
5. Do każdego zamówionego towaru wystawiamy paragon lub fakturę VAT. Paragon lub Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
6. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
7. Składając zamówienie klient wyraża zgodę (upoważnia sklep Virra) na przekazanie swoich danych osobowych podanych przy składaniu zamówienia firmie kurierskiej, za pośrednictwem której będzie realizowana dostawa, w ramach niezbędnych do realizacji zlecenia (dostawy).


III. Koszty przesyłki
1. Koszt przesyłki uzależniony jest od ilości zamówionego towaru.
2. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze.

IV. Czas dostawy
1. Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 1 dzień roboczy, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
Przesyłki dostarcza firma kurierska DPD:
- czas dostawy - 1 dzień roboczy od daty nadania


V. Płatności
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przelewem bankowym na konto sklepu.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian

VI. Reklamacje
1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Lanca Virra objęta jest 6 miesięcznym okresem gwarancyjnym.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adres - dane teleadresowe podane wyżej.
3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Po uznaniu reklamacji Sklep prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty. Jeśli to nie będzie możliwe, Sklep zwróci pieniądze.
5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

VII. Postanowienia ogólne
1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a firmą Virra Krystian Rybicki. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.VIII. Warunki gwarancji

LANCA VIRRA MULTI i ViRRA MAX
1. Klient jest zobowiązany do stosowania się do niżej wymienionych zasad pracy z lancą - obrotową szczotką Virra. Gwarancją objęta jest tylko lanca. Głowice, ze względu na to że są elementem zużywającym się, nie podlegają gwarancji.

Zasady pracy z lancą czyszczącą (skrócona instrukcja obsługi):

 • kierunek obrotów - tylko prawe, lewe dozwolone tylko chwilowo i na minimalnych obrotach;
 • maksymalna prędkość obrotowa wkrętarki lub wiertarki - max.1900rpm.;
 • wkrętarka lub wiertarka musi być wyposażona w sprzęgło przeciążeniowe lub ogranicznik momentu obrotowego ustawiony na rozłączenie obrotów przy sile 30Nm.
 • praca lancą powinna być zawsze wykonywana w warunkach wychłodzonego komina. Max. temp. pracy lancy to 40stC.
 • lanca jest urządzeniem do czyszczenia kominów i rur wyłącznie od góry.

Praca lancą wymaga wykonywania cyklicznych, 10 min. przerw w celu uniknięcia przegrzania wału i pancerza PA. Zaleca się pracę w cyklach 10min pracy/10min przerwy.

Po każdorazowym użyciu lancy, należy lance wyczyścić oraz nasmarować elementy obrotowe (wewnątrz są łożyska, które muszą być regularnie smarowane). W tym celu należy koniec lancy, do którego mocuje się głowice, zanurzyć na długość ok 15cm w zbiorniku z olejem płynnym, następnie obracać zanurzoną końcówkę przy pomocy wkrętarki przez 1 minutę. W trakcie tej czynności wszelkie nieczystości zalegające w łożysku zostaną wypłukane, a same łożysko zostanie nasmarowane i zabezpieczone przed korozją.

Nie należy lancy pozostawiać brudnej po pracy i nienasmarowanej.

Gwarancją nie będą objęte wszelkie usterki lancy wynikłe z nieumiejętnego posługiwania się narzędziem lub niezastosowaniem się do ww zaleceń.

System VIRRA CLICK
1. Klient jest zobowiązany do stosowania się do niżej wymienionych zasad pracy z Zestawem Virra Click - obrotowymi przedłużkami Virra. Gwarancją objęte są elementy złączne - szybkozłączki Click. Gwarancją nie są objęte przedłużki nylonowe pręty.

Zasady pracy z zestawem Virra Click (skrócona instrukcja obsługi):

 • kierunek obrotów - prawe i lewe
 • maksymalna prędkość obrotowa wkrętarki lub wiertarki - max.1900rpm.;
 • wkrętarka lub wiertarka musi być wyposażona w sprzęgło przeciążeniowe lub ogranicznik momentu obrotowego ustawiony na rozłączenie obrotów przy sile 30Nm.
 • praca powinna być zawsze wykonywana w warunkach wychłodzonego komina. Max. temp. pracy zestawu to 40stC.
 • Virra Click jest urządzeniem do czyszczenia kominów i rur od dołu, sporadycznie od góry.
 • Do pracy z systemem Virra Click należy używać rękawic skórzanych lub materiałowych bez warstwy gumowej. Stosowanie rękawic gumowych lub z elementami gumowymi jest zabronione.

Po każdorazowym użyciu zestawu czyszczącego, należy go wyczyścić oraz nasmarować elementy złączne - szybkozłączki z przyciskiem. Należy wykonać to w taki sposób aby środek spenetrował wnętrze złączki w miejscu przycisku. W tym celu należy wprowadzić w szczeliny pomiędzy przyciskiem a otworem w którym się znajduje za pomocą aplikatora środek smarująco- zabezpieczający taki jak np. WD-40.

Innym sposobem konserwacji jest zanurzenie szybkozłączki w zbiorniku z olejem płynnym. W trakcie zanurzenia należy przyciskać energicznie przycisk przez 10 sekund. W trakcie tej czynności olej wpłynie do środka przycisku i szybkozłączka zostanie nasmarowana i zabezpieczona przed korozją.

Nie należy zestawu pozostawiać brudnego po pracy i nienasmarowanego.

Gwarancją nie będą objęte wszelkie usterki zestawu Virra Click wynikłe z nieumiejętnego posługiwania się narzędziem lub niezastosowaniem się do ww zaleceń.

Kamera kominowa DuoCAM

Kamera wyposażona jest w akumulator Li-ion 12V 6,8Ah. Do tej kamery dołączona jest ładowarka dedykowana do tego rodzaju akumulatorów. Zabrania się stosować lub podłączać do kamery inną ładowarkę niż ta z kompletu. Ładowanie akumulatora inna ładowarką niż ta z zestawu może spowodować uszkodzenie akumulatora, kamery, w skrajnych przypadkach pożar.